prim. mag. Branko Šibanc

dr. med., spec. infektolog (vodja medicinske dejavnosti)

Leta 1987 je diplomiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani, istega leta je postal mladi raziskovalec na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo, kjer je leta 1992 zaključil magistrski študij iz klinične nevrofiziologije s temo Simpatični kožni odziv. Nato se je zaposlil v Splošni bolnišnici Celje, kjer je bil vse do prihoda v Terme Dobrna, zaposlen na Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Leta 1994 je zaključil specializacijo iz infektologije, kjer se je posvečal bolnikom z okužbami, še posebej pa bolnikom z Lymsko boreliozo. Vseskozi je deloval tudi v Urgentnem centru Splošne bolnišnice Celje (SBC). V letu 2017 mu je bil podeljen naziv primarij.
 
Bil je glavni in neposredni mentor številnim specializantom infektologije, mikrobiologije, internistike, družinske medicine, pnevmologije, študentom obeh slovenskih medicinskih fakultet. Poučeval je na Srednji zdravstveni šoli v Celju in bil asistent na Infekcijski kliniki v Ljubljani. V Splošni bolnišnici Celje je vodil Komisijo za zdravila, Komisijo za protimikrobno zdravljenje, tim za zdravljenje Lymske borelioze in Odsek za zunaj-bolnišnično zdravljenje infektoloških bolnikov. Bil je konzultant infektologije vsem bolniškim oddelkom in Bolnišnici Topolšica. Od leta 2011 je bil član strokovnega sveta Splošne bolnišnice Celje. Bil je kontaktni člen med EARSS in ESGAP s Splošno bolnišnico Celje.
Od leta 2010 je izvedenec ZPIZ in od 2005 tudi član Nacionalne komisije za smotrno predpisovanje protimikrobnih zdravil v Republiki Sloveniji.
Od leta 1999 je predsednik Društva bolnikov z boreliozo Slovenije.
Leta 1998 je bil proglašen za I. Častnega člana Društva bolnikov z boreliozo, 2010 in 2011 je dobil naziv POPovega zdravnika leta, v letu 2011 pa naziv Naj Celjana.
 
V Termah Dobrna obravnava bolnike, ki so potrebni dodatne nege, rehabilitacije, paliative; uvaja nove metode rehabilitacije bolnikov, ki so preboleli bolezni, ki jih na človeka prenaša klop, vključno z njihovo diagnostiko in zdravljenjem, kot pri bolnikih s kronično utrujenostjo in fibromialgijo. Posebej se ukvarja z motnjami spanja, ki vodijo ali spremljajo v številna kronična vnetna obolenja in avtoimune bolezni.

Pokaži več

Petra Šket

dr. med., spec. ginekologije in porodništva

Leta 2003 je diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani. 2010 je opravila specialistični izpit iz ginekologije in porodništva.
Poleg licence za delo na področju ginekologije in porodništva ima tudi licenco za zdravljenje z laserjem v ginekologiji. Podiplomsko je opravila teoretična in praktična izobraževanja iz področja uroginekologije pri nas in v tujini.
Do leta 2020 je bila redno zaposlena na ginekološko porodniškem oddelku SB Celje. Tam je opravljala delo v porodni sobi, delo v ginekološkem dispanzerju ter ginekološko diagnostiko in operativne posege.
Od 1.1.2020 je redno zaposlena v Termah Dobrna, kjer opravlja delo v ginekološkem dispanzerju in delo na področju rehabilitacije po ginekoloških operativnih posegih.

Pokaži več

Ana Murko

dr. med., spec. fizikalne in rehabilitacijske medicine (vodja rehabilitacijske medicine)

Ana Murko, specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine, se je zdravniški ekipi Term Dobrna pridružila ob koncu leta 2016. Svojo zdravniško poklicno pot je pričela na Medicinski fakulteti v Mariboru. Študij medicine je zaključila novembra 2010 in januarja 2011 začela s pripravništvom, ki ga je opravljala v Splošni bolnišnici Celje in končala s strokovnim izpitom junija 2011. Septembra 2011 je pričela opravljati specializacijo iz fizikalne in rehabilitacijske medicine, novembra 2015 je naredila evropski izpit iz fiziatrije in specializacijo uspešno končala novembra 2016. Že med specializacijo je opravila osnovni tečaj akupunkture pri priznani šoli v Zagrebu in se udeležila več modulov Cyriaxove ortopedske medicine. Vpisana je na podiplomski študij Biomedicinske tehnologije na Medicinski fakulteti v Mariboru. Največji izziv pri delu z bolnikom ji predstavlja individualna obravnava posameznika v celoti in rešitev kompleksnih težav.

Pokaži več

Marija Ocvirk

dr. med., spec. ginekologije in porodništva

Marija Ocvirk, specialistka ginekologije in porodništva, je končala Medicinsko fakulteto v Ljubljani leta 1981, specializacijo iz ginekologije pa zaključila leta 1990. Po opravljenem specialističnem izpitu je bila leto dni na izpopolnjevanju v Leverkusnu v Nemčiji, od leta 1994 je delala na ginekološko – porodniškem oddelku Splošne bolnišnice Celje, kjer je bila vodja perinatologije in namestnica predstojnika oddelka.
Njeno vodilo pri delu je nenehno učenje in izpopolnjevanje na različnih strokovnih področjih.
Aktivno in pasivno se je udeležila številnih izobraževanj v Sloveniji, v organizaciji Združenja ginekologov in porodničarjev, Novakovih dnevov, na področju ultrazvočne diagnostike ploda.
Dvakrat se je udeležila tečaja iz ultrazvoka pri prof. Kypros Nikolaidesu v Londonu na The Fetal Medicine Foundation.
Leta 1999 je opravila Mednarodno šolo akupunkture in moksibustije v Ljubljani in nato še šolo akupunkture in moksibustije na China Beijing International Acupuncture Training Centre v Pekingu.
Aktivno je sodelovala pri izvedbi projekta Novorojenčku prijazna porodnišnica s pripravo literature in poučevanjem medicinskega kadra na ginekološkem oddelku. Bila je glavni mentor specializantom ginekologije in porodništva.
Maja 2005 se je zaposlila v Termah Dobrna, kjer se je ukvarjala z rehabilitacijo žensk po ginekoloških obolenjih, predpisovala terapije in spremljala njihovo rehabilitacijo po prebolelem raku na rodilih in raku dojk ali po ginekološki operaciji. Ob pomoči Term Dobrna in Občine Dobrna je v Termah Dobrna ustanovila Dispanzer za ženske na primarnem nivoju.
V Termah Dobrna je s sodelavci pripravila programe za večjo rodnost, pripravo na porod, za ženske v menopavzi, program za obnovitveno rehabilitacijo po operaciji raka na dojkah.
Poleg svojega rednega dela se je ukvarjala tudi z uvajanjem izboljšav kakovosti v zdravstvu v Termah Dobrna v povezavi s pridobitvijo mednarodne akreditacije.
Že na začetku strokovnega dela je spoznala, da je zelo pomembno nenehno izobraževanje in spremljanje strokovne literature, kar ji je bilo vselej v veselje in prid. Ugotovila je, da tako najbolje pomaga ženskam v njihovih težavah. 
Leta 2020 je zaključila redno delo v Termah Dobrna, še vedno pa v sklopu samoplačniških ambulant v Termah Dobrna izvaja akupunkturo in samoplačniške ginekološke ter ultrazvočne preglede.

Pokaži več

znan. svet. prof. dr. Adolf Lukanović

dr. med., svet. spec. ginekologije in porodništva

Po končanem študiju na Medicinski fakulteti v Ljubljani je opravil specializacijo iz ginekologije in porodništva. Podiplomski študij, smer uroginekologija je opravil na Medicinski fakulteti Sveučilišta v Zagrebu in leta 1991 postal magister znanosti. Oktobra leta 1998 je na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani pridobil akademski naslov doktorja znanosti s področja ginekologije.
Od leta 1988 je bil vodja Oddelka za uroginekologijo na Ginekološki kliniki v Ljubljani, kjer je v klinično delo na področju diagnostike in zdravljenja urinske inkontinence prenesel nove diagnostične in operativne tehnike. Leta 2006 je postal predstojnik Kliničnega oddelka za ginekologijo Ginekološke klinike UKC Ljubljana vse do leta 2008. Od takrat dalje je strokovni direktor Ginekološke klinike UKC Ljubljana.
Leta 2000 mu je Ministrstvo za zdravstvo Republike Slovenije podelilo naziv svetnik za aktivni prispevek na strokovnem, organizacijskem, pedagoškem in raziskovalnem področju. Leta 2001 pa mu je Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani podelila naziv docent ginekologije in porodništva. Strokovno se je izpopolnjeval v Londonu, Berlinu, Gradcu, Dunaju, Uppsali.

Pokaži več

mag. Mitja Četina

dr. med., specialist radiologije
Pokaži več

Leonarda Lunder

dr. med., spec. psihiatrije

Diplomirala je na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 1995. Specialistični izpit iz Psihiatrije je opravila leta 2003. V sklopu specializacije je opravila podiplomski študij iz psihopatologije in psihoterapije. Izobraževala se je iz vedenjsko kognitivne terapije, 2.stopnja.
V Psihiatrični bolnišnici Vojnik je bila zaposlena od leta 1998 do leta 2009, od 2003 kot vodja oddelka. Od leta 2009 dela v Zdravstvenem domu Celje, kjer je trenutno predstojnica Enote za psihiatrijo.

Pokaži več

mag. Nada Žemva

spec. klinične logopedije

Mag. Nada Žemva, specialistka klinične logopedije, je zaposlena na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu republike Slovenije - Soča v Ljubljani. Področje njenega dela so nevrogene motnje govora in motnje požiranja, ki so posledica bolezni osrednjega živčevja.
Izobraževala se je na Pedagoški akademiji v Ljubljani. Ker v Sloveniji nismo imeli univerzitetnega študija logopedije, je študij nadaljevala na Fakulteti za defektologijo v Zagrebu, Oddelek za logopedijo. Z magistrsko nalogo "Ugotavljanje kvalitete življenja bolnikov po možganski kapi" je zaključila podiplomsko izobraževanje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Na Medicinski fakulteti, Katedri za otorinolaringologijo v Ljubljani je opravila specializacijo klinične logopedije.
V njeni bibliografiji najdemo članke, ki predstavljajo različna področja nevrogenih motenj: motnje razumevanja, govora, branja in pisanja ter motnje požiranja. V knjigi "Rad bi povedal" so podrobni opisi motenj in predlogi za premagovanje težav, tako za bolnike po preživeli možganski kapi kot tudi za njihove svojce.
Mag. Nada Žemva je že drugi mandat predsednica Društva logopedov Slovenije in članica Sekcije za nevrogene motnje in motnje požiranja pri Društvu logopedov. V International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP) je članica odbora za afazijo. Sodeluje tudi v Collaboration of Aphasia Trialists (CATs) v delovni skupini, ki se poglobljeno ukvarja s posledicami, ki jih prinaša afazija na človekovo življenje in življenje njegovih najbližjih.

Pokaži več

Marija Šoštarič Podlesnik

dr. med., specialistka nevrologije

Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med., je diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 1993.

Specialistični izpit iz nevrologije je opravila leta 2000 v Ljubljani. Od leta 1995 je bila zaposlena v intenzivni enoti na Nevrološkem oddelku v Splošni bolnišnici Celje, ob ustanovitvi Enote za možgansko kap (EMK) pa je bila vodja EMK.
Subspecialistično se že več kot 12 let ukvarja z nevrosonologijo.
Dve leti je bila zaposlena na Nevrološki kliniki, na Kliničnem oddelku za vaskularno nevrologijo, kjer je z dodatnim znanjem poglobila področje vaskularne nevrologije. Intenzivneje se je ukvarjala z bolniki, ki so potrebovali endovaskularne posege karotidne angioplastike in znotrajžilne posege zaradi intrakranialne žilne patologije.

Od marca 2014 je vodja Nevrološkega oddelka v SB Celje, kjer se ukvarja z diagnostiko in zdravljenjem vseh kroničnih nevroloških bolezni.

Pokaži več

Domen Stropnik

dr., med., specialist otropedske kirurgije

Redno zaposlen v SB Celje na Oddelku za ortopedijo in športne poškodbe. Ukvarja se predvsem s športnimi poškodbami in artroskopskimi posegi na rami, kolenu in gležnju, ter artroplastiko kolka in kolena.  
-    2005 – 2012: Študij medicine na Medicinski fakulteti v Mariboru
-    2014 – 2016: specializacija iz travmatologije
-    2016 – 2020: specializacija iz ortopedske kirurgije – zaključena s pohvalo

Dodatna usposabljanja tekom specializacije:
-    kroženje v Ortopedski bolnišnici Valdoltra in na Ortopedski kliniki v Ljubljani tekom specializacije

-    AOTrauma Course – Basic Principles of Fracture Management, Brdo pri Kranju (oktober 2014)
-    ATLS Course for Doctors (november 2014)
-    AOTrauma Course – Approaches & Osteosynthesis, Graz, Avstrija (september 2015)
-    AOTrauma Course – Advanced Principles of Fracture Management, Brdo pri Kranju (oktober 2015)

-    13th International course of arthroscopic techniques, Ljubljana (april 2016)
-    TKA Primary and Revision Course, Stolzalpe, Avstrija (oktober 2016)
-    360° around knee osteotomies, OB Valdoltra (marec 2018)
-    BioSkills Sports Medicine Knee Arthroscopy Course, Rotterdam, Nizozemska (april 2018)
-    19th EFORT Congress, Barcelona, Španija (junij 2018)
-    EFORT Fellowship (junij 2018) na Irskem
-    Masterclass »Arthroscopy for Knee & Shoulder«, Ankaran (november 2018)
-    BioSkills »Advanced Shoulder Course«, Köln, Nemčija (oktober 2019)
-    Masterclass – SportsMed Shoulder & Knee, Ljubljana (december 2019)
 

Pokaži več

Sabina Škornik

dr. med., specialist revmatolog
Pokaži več

mag. Suzana Isaković Vidović

dr. med., spec. radiologije

Medicinsko Fakulteto Univerze v Beogradu je zaključila decembra 1990. Podiplomski študij iz onkologije pa uspešno končala leta 1993. Specialistični izpit iz radiologije je opravila februarja 2000, magistrsko nalogo uspešno zagovarjala decembra 2000. Svoje znanje je nabirala in izpopolnjevala doma in v tujini (Univerzitetna klinika Dresden 2002, 2004, Barcelona 2005,Oxford 2011, UZ Leven 2012,Rim 2013, Graz 2014 ). Kot specialistka radiologije in radiacijske onkologije je svoje vrhunsko znanje in izkušnje dokazala z rednim delom na Inštitutu za onkologijo in radiologijo Srbije do leta 2008. Od leta 2008 naprej je redno zaposlena v SB Celje kot specialistka radiologije na Radiološkem oddelku kjer opravlja poleg odčitavanja klasičnih radiogramov tudi mamografije dojk, UZ (ščitnica, vrat, dojk  z aksilam, abdomna z prostato, testisov, sklepov in mehkih tkiv) in CT preiskave vseh organskih sistemov.

Pokaži več

Miha Pukl

dr. med., spec. urologije

Rojen leta 1982 v Celju, je obiskoval osnovno šolo na Polzeli ter 1. gimnazijo v Celju. Že v srednji šoli je čutil potrebo po izzivih ter se prijavil na program mednarodne mature v Mariboru, ki ga je tudi uspešno zaključil leta 2001. Sledila je odločitev o študiju medicine in vpis na MF v Ljubljani leta 2001. Študij je zaključil leta 2008, zatem je opravil strokovni izpit in pričel s specializacijo iz urologije v SB Celje leta 2009. Leta 2015 je specializacijo zaključil s specialističnim izpitom cum laude, izpit pa je leto kasneje opravil tudi na evropski ravni in si pridobil naziv FEBU. Kot specialist je redno zaposlen na urološkem oddelku SB Celje, kjer med drugim aktivno sodeluje v timu robotske kirurgije. Redno sledi stroki in sodeluje pri izobraževalnih aktivnostih na oddelku in širše. Želja po raziskovanju in izboljšavi kvalitete življenja bolnikov ga je napeljala na vpis na doktorski študij na univerzi v Ljubljani, ki je sedaj v zaključni fazi. Multidisciplinarno se uspešno povezuje z inštitutom za patologijo v Ljubljani, raziskovalnim inštitutom in kliniko v Vankuvru, Kanada. Ukvarjajo se z diagnostiko raka prostate.

Pokaži več

Duilio Peroša

dr. med., spec splošne kirurgije in specialist travmatologije

Po končani osemletki v Osnovni šoli Janko Premrl Vojko v Kopru, se je leta 1969 vpisal v Srednjo Zdravstveno šolo v Piranu. Z odličnim uspehom je maturiral 1973. Zaradi preprek pri vpisu na fakulteto, se je začasno zaposlil na Reševalni postaji v Izoli, kot medicinski tehnik. Leta 1974 se je vpisal na Medicinsko fakulteto na Reki. Študij je zaključil maja 1981. Enoletni zdravniški staž je opravil v tedanjem Zdravstvenem centru Koper. Po strokovnem izpitu se je junija 1982 zaposlil v Zdravstvenem domu Izola, novembra istega leta pa na kirurškem oddelku Splošne bolnice Izola kot zdravnik sekundarij. Program specializacije je pričel 1984, specialistični izpit na Katedri za kirurgijo KC Ljubljana, pa je opravil Februarja 1989. Med specializacijo v Ljubljani, je končal dvo-semestrski akademski magisterij iz kirurgije. Ves čas se ob delu dodatno izpopolnjuje, predvsem iz področja travmatologije in športnih poškodb. Izpostavili bi specializacijo iz artroskopske tehnike v ameriški Cleveland Clinic, pri kateri je dobil tudi štipendijo. Na kirurškem oddelku SB Izola, je vpeljal veliko novih operativnih tehnik, kot so artroskopske operacije, operacije otroških zlomov po Prevautu, intramedularna osteosinteza itd. Leta 2001 do 2003 je bil predstojnik kirurških oddelkov Splošne bolnice Izola, od 2004 dalje pa je vodja travmatološkega oddelka. V obdobju 2011 do 2013 je bil izvoljen za strokovnega direktorja SBI. Redno se udeležuje kot aktivni predavatelj na strokovnih travmatoloških srečanjih, objavljene ima tudi članke v strokovni literaturi. Od leta 2008 je habilitiran za visokošolskega učitelja na Visoki šoli za zdravstveno nego Izola – predmet travmatologija, plastična kirurgija in opekline. Od 2014 je konzultant za ramensko in komolčno artroplastiko pri LIMA corporated. Že tretji mandat je v upravnem odboru Travmatološkega društva Slovenije, ki se strokovno in organizacijsko ukvarja s to vejo kirurgije.

Pokaži več

Iwona Ewa Kosi

dr. med., specialistka nevrologije

Zaposlena je na Nevrološkem oddelku Splošne bolnišnice Celje kot vodja Enote za možgansko kap.
Leta 2000 je diplomirala na Medicinski Univerzi v Zabrzu na Poljskem. Specializacijo iz področja nevrologije je pridobila na Nevrološki Kliniki v Ljubljani leta 2009. Od leta 2009 do aprila 2014 je bila vodja nevrološkega odseka v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec.
Obravnava pretežno bolnike z vaskularno problematiko čeprav pri svoji vsakodnevni praksi zdravi tudi bolnike z demenco, demielinizacijskimi obolenji, glavoboli, obolenji hrbtenjače in druga nevrološka stanja.
Subspecialistično se ukvarja z redkimi boleznimi in od leta 2004 je članica tima v Centru za zdravljenje Fabryjeve bolezni.
Aktivno sodeluje z društvi bolnikov po možganski kapi ter društvom onkoloških bolnikov in domovi za ostarele. Dobro se zaveda pomena o ozaveščanju ljudi o dejavnikih tveganja za kardiovaskularna obolenja, zato vsako leto organizira akcije ozaveščanja laikov, v katerih opozarja na pomen pravočasnega prepoznavanja prvih znakov možganske kapi in dejavnike tveganja, ter primarno in sekundarno preventivo. Med prioritetno problematiko šteje tudi zgodnje prepoznavanje in zdravljenje demenc.

Pokaži več

Jakob Merkač

dr. med., spec. ortopedske kirurgije

Jakob Merkač, dr. med., se je rodil 25.7.1983 v Slovenj Gradcu. Po zaključeni gimnaziji na Ravnah na Koroškem je študij medicine nadaljeval na Medicinski fakulteti v Ljubljani in ga zaključil s pohvalo v letu 2009. V letu 2010 je pričel s specializacijo iz ortopedske kirurgije in opravljal kroženje v SB Slovenj Gradec, UKC Maribor, v Ortopedski bolnišnici Valdoltra ter na Ortopedski kliniki Ljubljana. Specializacijo je z odliko zaključil v juliju 2016 in se zaposlil v SB Slovenj Gradec na Oddelku za travmatologijo in ortopedijo. Tekom zadnjega leta specializacije se je udeležil srečanja evropskih specializantov ortopedske kirurgije v okviru EFORT Fellowship-a v Avstriji. Redno se izobražuje glede artroskopskih posegov ter tudi zamenjav umetnih sklepov tako v Sloveniji kot tudi v tujini. V SB Slovenj Gradec je kot specialist ortoped delal v splošni ortopedski ambulanti ter redno operiral. V letu 2017 se je zaposlil v OB Valdoltra na oddelku za artroskopijo in športne poškodbe, delno pa je še vedno zaposlen v SB Slovenj Gradec. Ukvarja se z artroskopskimi posegi na kolenu, rami in gležnju.

Pokaži več

Ivan Parać

dr. med., spec. urologije

Ivan Parać, dr.med. specialist urolog se je rodil 21.03.1971 v Zagrebu, Hrvaška. Osnovno in srednjo medicinsko šolo je uspešno zaključil v Zagrebu. Leta 1990 se redno vpiše na Medicinsko Fakulteto Sveučilišta v Zagrebu, ki jo uspešno s pohvalo zaključi v roku z diplomo doktorja medicine leta 1997. Po zaključenem stažiranju in dvoletnim prostovoljnim delom na urološki kliniki Sestre Milosrdnice v Zagrebu, leta 2001 nadaljuje s pripravništvom na urološkem oddelku Splošne Bolnišnice Slovenj Gradec in nostrificira diplomo. Leta 2003 prične z specializacijo iz urologije, ki jo uspešno zaključi z specialističnim izpitom leta 2008, naslednje leto pridobi licenco za opravljanje specialističnega dela na področju urologije. Od takrat do danes je redno zaposlen kot specialist Urolog na urološkem oddelku Splošne bolnišnice v Slovenj Gradcu, od leta 2015 kot namestnik predstojnika oddelka. Redno se izobražuje, udeležuje in predava na strokovnih sestankih, simpozijih in kongresih v Sloveniji in tujini. Je avtor 12 objavljenih strokovnih prispevkov v medicinskih časopisih, dva v evropskih, kot glavni avtor, veliko več kot soavtor in mentor. Pomembna usposabljanja, ki jih je opravil na področju laparoskopskih minimalno invazivnih operacijskih tehnik iz urološke patologije, endoskopije urotrakta, modifikacije laparoskopskih pristopov, vključno z robotsko asistiranim ter uporaba najsodobnejše tehnologije med urološki posegi z certifikati. Redno opravlja številne laparoskopske in endoskopske urološke posege vključno z najzahtevnejšimi onkološkimi, kot je laparoskopska radikalna cistektomija z derivacijami. Govori slovenščino, hrvaščino, angleščino govorno in pisno A2, ter se intenzivno izobražuje v nemščini za B2. Usposobljen v računalništvu kot uporabnik Windows in iOS okolj.

Pokaži več

Miodrag Aleksić

dr. med., specialist nevrokirurg

Dr. Miodrag Aleksić, specialist nevrokirurg iz SB Celje, rojen 1967. V svoji dolgoletni praksi je vpeljal vrsto inovativnih metod v spremljanju in zdravljenju kritično bolnih nevrokirurških in nevroloških pacientov kakor tudi o spremljanju najnovejše metode kirurškega zdravljenja na področju kraniocerebralne in spinalne kirurgije. Opravlja vse vrste nevrokirurških operativnih posegov (možganskih tumorjev, vaskularne patologije-(epiduralno, subduralno, intramožgansko krvavitev), poškodbe glave in hrbtenice, pediatrične nevrokirurgije s posebnim zanimanjem pri oskrbi travm in spinalne kirurgije-(degenerativne bolezni, poškodbe).
Izobrazba:

  • 1987 - 1995 Medicinska fakulteta Niš, pridobil naziv Doktor medicine
  • 1996 - 2003 Specialističen študij iz nevrokirurgije, pridobil naziv Specialist nevrokirurg

Usposabljanje tekom specialističnega študija in po tem:

  • 2001 (oktober – november) Karolinska bolnišnica- departman za Nevrokirurgijo, Stockholm, Švedska
  • 2004 (september – december) Univerzni in bolnišnični center - Klinika za Nevrokirurgijo; Tours, Francija,
  • 2008 (septemeber) uspešno končal seminar iz Nevrokirurgije, Weill-Cornell Medicinski College, Salzburg, Avstrija,
  • 2010 Slovenija Spine simpozij, Ljubljana, Slovenija
  • 2012 Kirurške tehnike degenerativne lumbalne hrbtenice, Barcelona, Španija (De-Puy Institute)
  • 2014 Medtronic Academia
  • 2015 Napredno instrukcijski tečaj vratne hrbtenice, Barcelona, Španija (De-Puy Institute)
  • 2016 Napredni simpozij – Travma in degenerativne bolezni vratne hrbtenice, Ljubljana, Slovenija (AO Spine)

Udeleženec številnih mednarodnih, regionalnih in lokalnih kongresov, seminarjev in tečajev v cilju kontinuirane medicinske edukacije in usposobitve v stroki.
Svoje vrhunsko znanje in bogate strokovne izkušnje bo vpeljal tudi v našem diagnostično rehabilitacijskem centru Dobrna Medical.

Pokaži več

Gregor Hlebič

dr. med., spec. urolog

Na Mf UNI-LJ je diplomiral leta 2001, specializacijo iz urologije pa je zaključil z leta 2008. Dodatno izobraževanje iz laparoskopske urološke kirurgije je opravil v več uroloških centrih po Evropi, med drugim v Erasme University Hospital v Bruslju in Universitätsklinikum Leipzig. Do leta 2016 je bil zaposlen v UKC MB,  kjer je bil ustanovitelj in nosilec urološke laparoskopske dejavnosti, od leta 2010 pa tudi namestnik predstojnika oddelka za urologijo. Od leta 2016 dela v več uroloških centrih v Sloveniji kot specialist, operater in učitelj urološke laparoskopske kirurgije. 
Je član Združenja urologov Slovenije (ZUS), evropskega urološkega združenja (European Association of Urology).

Pokaži več

Marko Kotnik

dr. med., specialist ortopedske kirurgije

Medicinsko fakulteto v Ljubljani in študij uspešno zaključil 26.5.1983. Leta 1986 pričetek opravljanja specializacija iz ortopedije in jo zaključil 10.10.1990. Redno zaposlen v Splošni Bolnišnici Celje na Oddelku za ortopedijo in športne poškodbe, od novembra 2011 v funkciji predstojnika oddelka. V času specializacije in po njej udeležen dodatnih izpopolnjevanj v številnih ustanovah doma in v tujini (Orthopädischae Spital Speising na Dunaju, LKH Stolzalpe Avstrija, LKH Steyer Avstrija, Thun Krankenhaus Švica, Hôpital de Nyon, Švica, Travmatološka klinika Zagreb, Ortopedska bolnica Banjica Beograd) prav tako beleži udeleženost na več kot osemdeset konferenc, kongresov, seminarjev, tečajev in učnih delavnic  v Sloveniji, Evropi in ZDA. Poudarek predvsem na ukvarjanju z artroplastiko (primarno in revizijsko) kolčnega in kolenskega sklepa ter operativnimi posegi na stopalu in gležnju.

Pokaži več